Choroby serca

Dr Michael Greger był jeszcze dzieckiem, gdy lekarze skazali jego 65-letnią babcię na śmierć. Zdiagnozowano u niej końcowe stadium choroby wieńcowej. Kobieta poddała się wielu operacjom wszczepienia bajpasów. Tkanka bliznowata powstała po każdej operacji na otwartym sercu, utrudniała wykonywanie kolejnych zabiegów. W końcu lekarzom skończyły się możliwości. Zostawili kobietę samą sobie, przykutą do wózka inwalidzkiego, z miażdżącym bólem w klatce piersiowej.

Wielu lekarzy wybiera ten zawód pod wpływem choroby czy nawet śmierci bliskiej osoby. Dr Greger został lekarzem pod wpływem swojej babci, której chorobę udało się pokonać.

Niedługo po tym jak kobieta została wypisana ze szpitala, w telewizji wyemitowano program o Nathanie Pritikinie. Był on znany ze swojego doświadczenia w odwracaniu chorób serca i dopiero co otworzył nową klinikę. Ośrodek specjalizował się w leczeniu pacjentów dietą roślinną, w połączeniu z włączaną stopniowo aktywnością fizyczną. Babcia dr. Gregera była tam jedną z pierwszych pacjentek. Wjechała do kliniki na wózku, a wyszła o własnych siłach.

Wspomniano o niej nawet w biografii Nathana Pritikina zatytułowanej Pritikin: The Man Who Healed America’s Heart (Pritikin: człowiek, który wyleczył serce Ameryki). Opisana została jako jedna z osób stojących „u progu śmierci”:

Frances Greger przyjechała do Santa Barbara jako jedna z pierwszych pacjentek Pritikina. Przykuta do wózka pacjentka cierpiała na rozwiniętą chorobę wieńcową, dusznicę bolesną oraz chromanie przestankowe. Stan kobiety był na tyle ciężki, że nawet chodzenie wiązało się dla niej z ogromnym bólem w klatce piersiowej i nogach. Po trzech tygodniach w klinice pacjentka nie potrzebowała już wózka i, co więcej, codziennie pokonywała na piechotę dystans 16 km”.

Odwrócenie choroby wieńcowej uważane było w tamtych czasach za niemożliwe. Pacjentom podawano leki, mające na celu jedynie spowolnienie rozwoju choroby. W celu łagodzenia objawów przeprowadzano operacje wszczepienia bajpasów, czyli pomostów aortalno-wieńcowych. Pozwalały one na ominięcie zatkanych tętnic (dosłowne ominięcie źródła problemu). Z założenia choroba miała jednak postępować, aż do momentu nieuniknionej śmierci pacjenta. Obecnie wiemy już, że jedną z głównych przyczyn chorób serca jest niewłaściwa dieta. Zmiana sposobu odżywiania może zapoczątkować proces samoistnego powrotu do zdrowia. W wielu przypadkach otwieranie tętnic nie wymaga udziału leków, czy interwencji chirurgicznej.

Zanim dr Greger został lekarzem, specjaliści tacy jak dr Dean Ornish udowodnili już ponad wszelką wątpliwość, że odkrycia Pritikina były prawdziwe. Z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, takich jak badanie PET, arteriografia naczyń wieńcowych, czy wentrykulografia, dr Ornish i jego współpracownicy pokazali, że choroby serca, stanowiące jedną z głównych przyczyn umieralności człowieka, mogą być odwracalne. Co ciekawe w leczeniu tych chorób najskuteczniejsze okazuje się podejście niezwiązane w żaden sposób z zaawansowanymi technologiami. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych.